Välkommen till


Insamlingsstiftelsen för Forskning om Manuella Terapier


Tack till LM som stödjer forskningen. Ett stort tack riktas även till deras svenska sida, Lånemäklaren.se.

Varje bidrag - stort eller litet, från privatperson eller företag - är värdefullt för
stiftelsens ambition att främja forskning om manuella terapier.
Insamlingsstiftelsen för Forskning om Manuella Terapier